Skip to content

Men of Valor: Part One – Slovak Translation

Photo-1

„Zvláštne” je to pravé slovo, ktoré opisuje ako rýchlo môže clovek letiet povedzme, z Orlanda a tvrdo pristát v strede mínoveho pola. V žiadnom vymyslenom mínovom poli ale v pravom velkom. Táto zmena bola iba otázkou pár dní: zbohom Mickey Mouse, zdravím mínove pole. Zdravím Irán.

Telic 10: Nedostatok spánku a hlad: vitajte medzi britskými silami vo vojne.

Operácia Iracká sloboda (OIS) je americký názov pre vojnu. OIS 1 iniciovala inváziu v roku 2003. Následné rotácie viedli k príchodu OIS 2,3 až pokial sa toto císlovanie stalo bezvýznamným a mätúcim. Britský názov pre OIS je „Operácia Telic” alebo „Op Telic.” Hoci britské oznacenie tejto operácie je menej zložité, prakticky žiaden britský vojak nevie co „Telic” znamená. Nech je ako chce, Op Telic 1 oznacuje pociatocnú inváziu a udalosti tesne po nej. Tým, že Briti rotujú každých šest mesiacov sa toto císlo mení po každej rotácii. Pocas toho ako píšem tieto riadky sa nachádzame v Op Telic 10, pretože sa pomalicky blížime ku koncu piateho roku od pociatocnej invázie.

Operácia Telic 1 bola plná udalostí, pretože bola inváziou. Pocas Op Telic 2 až 8 sa neudialo skoro nic. S výnimkou Op Telic 4, pocas ktorej sa udialo niekolko krátkych ale tvrdých bojov. Preto sa Basra vytratila z mapy. Novinári tu trávili relatívne málo casu, pretože sa strielalo len výnimocne. Clovek by povedal, že Briti neriešili nic vážne, pokial sme my zažívali krušné chvíle v „severnom Iraku.” Briti nazývajú „severný Irak” všetko na sever od oblasti ich pôsobenia. Americania oznacujú za „severný Irak” viacmenej oblasti severne od Bagdadu. Pocnúc provinciou Nineveh a pokojnými kurdskými oblastami.

Op Telic 2 až 8 boli skôr pokojné. S výnimkou Op Telic 4, pocas ktorej zomreli 9 britskí vojaci a další 35 boli zranení. Práca britských vojakov v južnom Iraku prebehla bez väcšieho povšimnutia medií a zostala neocenená. Na dvoch mojich cestách s Britmi som sa ich pýtal ako s nimi zaobchádzajú doma vo Velkej Británii. Všetci tvrdili, že sa im nedostáva žiadnej pozornosti. Obcas vyjadrujú tichú túžbu po pozornosti, ktorá (ako sú presvedcení) sa dostáva ich americkým kolegom. Britskí vojaci si myslia, že našim vojakom sa dostáva velkých ovácií a objatí od neznámych na letisku. A to sa naozaj aj deje, najviac v Texase.

[Telic 9]

Americkí vojaci dostávajú balíky od ludí, ktorých vôbec napoznajú. Tieto balíky sú posilnovace morálky. Takisto dostávajú pohladnice z rôznych škôliek. Vojaci tieto pohladnice nalepujú po stenách svojich velitelstiev a nemocníc. Neviem ako to tie pohladnice plné písmenok, nalepovacích postaviciek a usmievajúcich sa slniecok robia, ale kedykolvek som v irackých nemocniciach tieto detské pohladnice pozdvihnú môjho ducha. Briti taktiež dostávajú pohladnice a balícky. No nie v takom množstve, rôznorodosti a frekvencii, v akej ich dostávajú americkí vojaci. Samozrejme nie každému sú britské záujmy v Iraku lahostajné. Nepriatel, ktorý bol pre bojujúcich Britov prítomný iba v pozadí, naplno ožil pocas Telic 9 a 10.

Moja prvá spolupráca s Britmi bolo pocas Telic 9. Približne pocas môjho jednomesacného pridelenia britské straty boli dva až trikrát vyššie ako straty Americanov tom istom období. V tomto období, ked na každého britského vojaka pripadá okolo 30 amerických je táto matematika zložitá a má vela variácií. Ale väcšina britských velitelov, s ktorými som sa rozprával, s týmto odhadom súhlasí.

Pre tých asi 5 000 Britských vojakov v Iraku tam bolo urcite vela strelby a výbuchov rôznej munície. Ci už improvizovanej alebo po domácky vyrobenej. Niektoré z nich padali velmi blízko. Zúcastnil som sa na troch po sebe idúcich misiách, na ktorých nebola núdza o fatality. Pocas jedného dna Briti zabili okolo dvadsatšest povstalcov.; Dalšiu noc som bol svedkom prepadu kde Briti zabili okolo osem povstalcov ; Pocas prepadu na nasledujúcej misii sme stratili dvoch britských vojakov a další boli ranení. V troch po sebe nasledujúcich misiách bolo zabitých okolo tridsatšest ludí a tempo sa zvyšovalo.

[Telic 9]

Americké jednotky su tradicne oznacované císlami, zatial co britské jednotky majú svoje mená. Napríklad „Royal Green jackets” ktoré boli spojené s „Royal Glucester, Berkshire a Wiltshire Light Infatry” ako aj s „Devonshire a Dorset Light Infantry” spolu s „The Lght Infantry” pod nový názov „The Rifles (Pušky)”. „The Rifles (Pušky)” sa skladajú z piatich práporov. Jednotlivo pomenovanými 1 Rifles (Pušky 1), 2 Rifles (Pušky 2), 3 Rifles (Pušky 3), Rifles 4 (Pušky 4) a 5 Rifles (Pušky 5).

Michael Yon

Michael Yon is America's most experienced combat correspondent. He has traveled or worked in 82 countries, including various wars and conflicts.

Delivering accurate information is not Free. Your support makes it possible.

Your gifts ensure that you will continue to get unfiltered reports of what’s happening on the front lines of this fight for freedom. This will be a long journey. The struggle is just beginning. I am asking you for your support. Thank you.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Engage The Mission

Support The Mission

Join The Mission

Join Michael on Locals
Follow Michael on Gettr
Follow Michael on Twitter
Follow Michael on Facebook

Email (Dispatch) List

First Name(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.